obrazek 2

Mateusz Rozynek

Prezes zarządu Koordynator organizacyjny wydarzeń

Absolwent kierunku Kulturoznawstwo o specjalności Zarządzanie instytucjami kultury, aktywny zawodowo menedżer kultury przez ostatnie 4 lata współpracujący m.in. z Wyższą Szkołą Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa, w której był odpowiedzialny m.in.: za organizacje wystaw Instytutu Pro Fotografia w ramach Galerii 2piR, a także wystaw Galerii No Woman No Art. Następnie również w WSNHiD zdobywał doświadczenie jako opiekun merytoryczny oraz organizacyjny w funkcji p.o. koordynatora Uniwersytetu dla Dzieci. Odpowiedzialny za przygotowanie programu zajęć wykładowych, warsztatowych oraz półkolonii, ich promocję, ewaluację – przez trzy semestry udoskonalał jego ofertę. W międzyczasie rozwijał swoje kwalifikacje z zakresu zarządzania kulturą, brał udział w szkoleniach: „Organizacja dużych imprez kulturalnych” i „Marketing placówek kultury”. Z zamiłowania aktywny uczestnik ciekawych wydarzeń kulturalnych oraz ich organizator – początkowo w ramach pracy zawodowej, w ramach studenckich doświadczeń, później w założonym w 2012 roku Stowarzyszeniu Smartness.

Kontakt

Adres

Stowarzyszenie Smartness
KRS 0000409903
NIP 7831687003,

Telefon i email

tel.: 535 373 662
event@smartness.pl

obsługę reklamową Stowarzyszenia Smartness wspiera www.prorozyn.pl